Mijn werkwijze

U belt en legt uw zaak uit.

Ik kom zo spoedig mogelijk gewoon voor een gesprek bij u langs, u hoeft de deur niet uit.

We bekijken uw mogelijkheden en bespreken uw kansen. 

Ik ga voor u -samen met u- aan de slag.

Ik hou u op de hoogte en neem regelmatig contact met u op.

 

Wat kan ik voor u doen?

  1. Het contact voeren met uw gemeente.

  2. Het aanvragen van huishoudelijke hulp.  

  3. Aanwezig zijn bij het keukentafelgesprek. 

  4. Het schrijven van een brief/mail om te vragen alsnog uw situatie opnieuw te beoordelen aan de hand van de huidige uitspraken van de rechter (Centrale Raad van Beroep)
  5. Het indienen van bezwaar als u het niet eens bent met een besluit van uw gemeente.

  6. Aanvragen voorlopige voorziening (bij een spoedeisend belang).

  7. Het aanvragen en voeren van een rechtszaak.

 

Tarieven

  • Niets bij gewonnen zaak, dit geldt bij bezwaar en rechtszaken. (Punten 5, 6 en 7: No cure no pay)
  • Verlies? Enkel de eventuele extra kosten die gemaakt zijn.

Hoe gaat dit in zijn werk?  Als ik uw zaak win, breng ik u proceskosten in rekening voor de proceshandelingen die nodig zijn geweest voor uw zaak. 

Voor elke proceshandeling wordt een vergoeding gegeven door de gemeente van € 525, -. Deze proceshandelingen breng ik bij u in rekening, maar omdat de gemeente u deze kosten vergoed bij een gewonnen zaak, kost het u niets!

Winnen we de zaak niet? Dan betaalt u enkel de extra kosten die we gemaakt hebben, zoals griffierecht, leges, aktes en reiskosten. Voor deze kosten heb ik vooraf uw toestemming gevraagd. Verder betaalt u niets!

Let wel: dit geldt alleen voor zaken betreffende de huishoudelijke hulp. 

  • Enkel ondersteuning bij de punten 1 tot en met 4: het aanvragen, het keukengesprek, contact met de gemeente of het schrijven van een herzieningsverzoek*? Tarief: € 35,- per uur plus reiskosten.

 * Door middel van een herzieningsverzoek geeft u de gemeente het signaal dat zij de rechterlijke uitspraken moeten naleven. De slagingskans van de herziening is verder op dit moment onduidelijk. U kunt voor meer info even bellen.

Jurist, geen advocaat

Bij een rechtzaak WMO staat de burger tegenover de overheid. U hoeft geen advocaat te hebben om te procederen. Ik mag u daarom vertegenwoordigen. Ook bij een hoger beroep kan en mag ik u vertegenwoordigen.

 

 

 

 

De zorgkosten zijn hoog in Nederland. Begrijpelijk dat men deze kosten in de hand probeert te houden. Maar dat moet dan wel volgens de regels. 
De kwaliteit van uw leven wordt mede bepaald door voldoende hulp in de huishouding. Daar wordt al veel in gesneden.
 
Erger is het echter als de regels door uw gemeente niet goed worden nagekomen. Zelf weten ze dat best, maar wachten ze af tot u actie onderneemt. Dat is een methode van werken die JuriMail tegen de borst stuit. Daarom wil ik u op goede en goedkope wijze helpen om de huishoudelijke hulp die u nodig heeft, ook echt te krijgen.
 
Heeft u huishoudelijke hulp aangevraagd?
Vindt u het te weinig?
Worden er geen uren huishoudelijke hulp genoemd?

Dan is het van groot belang om snel bezwaar aan te tekenen. Dat kan altijd maar gedurende een korte tijd, dus bel mij direct zodra u een beslissing heeft gekregen.

 

Heeft u al langer huishoudelijke hulp dan lijkt het dat u niets meer kunt doen. Dat is echter niet helemaal waar. U kunt een brief of mail sturen naar de gemeente waarin u aangeeft dat er sprake is van een gewijzigde situatie en u meer hulp nodig heeft. U doet een beroep op de rechtszaken van het afgelopen jaar. Natuurlijk wil ik dat ook namens u doen. De gemeente is dan verplicht opnieuw naar uw WMO-aanvraag te kijken. De beslissing van de gemeente ontvangt u dan binnen twee of zes weken. (Afhankelijk van of er wel of niet een onderzoek heeft plaatsgevonden). Of op dit moment een herzieningsverzoek ook daadwerkelijk een herziening oplevert, is echter ongewis. Voor meer info gewoon even bellen.

 

-------------------------------------------------------------------

Er zijn diverse gemeenten die enkel resultaatgericht indiceren, in plaats van aan te geven op hoeveel uren u recht heeft op huishoudelijke hulp. Lees hier over Enschede. 

http://enschede.1twente.nl/rechter-kraakt-beleid-voor-hulp-in-huis-in-enschede

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/minister-past-de-wet-aan-zodat-huishoudelijke-hulp-beter-geregeld-wordt

https://www.tubantia.nl/enschede/in-enschede-krijg-je-meer-thuishulp-zodra-je-een-procedure-start

Daarnaast zijn er gemeenten die van wel heel erg weinig uren uitgaan.

 

 

 

 

 

 

Griffierechten

Als u wilt procederen, dus naar de rechter wilt, betaalt u griffierechten. Bij de kantonrechter betaalt u alleen als u de rechtszaak start. U bent dan de eiser.

Ook bij de bestuursrechter betaalt u griffierechten.
 
Griffierechten moeten op tijd worden betaald. Betaalt u niet op tijd, dan kan het zijn dat de zaak niet in behandeling wordt genomen.
 
Wilt u weten hoeveel u moet betalen? Voor een overzicht kunt u terecht bij de website van de rechtspraak. 
Soms kunt u bijzondere bijstand aanvragen voor de griffiekosten. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.