Mijn werkwijze

U belt en legt uw zaak uit.

Ik kom zo spoedig mogelijk gewoon voor een gesprek bij u langs, u hoeft de deur niet uit.

We bekijken uw mogelijkheden en bespreken uw kansen. 

Ik ga voor u -samen met u- aan de slag.

Ik hou u op de hoogte en neem regelmatig contact met u op.

 

Wat kan ik voor u doen?

  1. Het contact voeren met uw gemeente.

  2. Het aanvragen van huishoudelijke hulp.  

  3. Aanwezig zijn bij het keukentafelgesprek. 

  4. Het schrijven van een brief/mail om te vragen alsnog uw situatie opnieuw te beoordelen aan de hand van de huidige uitspraken van de rechter (Centrale Raad van Beroep)
  5. Het indienen van bezwaar als u het niet eens bent met een besluit van uw gemeente.

  6. Aanvragen voorlopige voorziening (bij een spoedeisend belang).

  7. Het aanvragen en voeren van een rechtszaak.

 

Tarieven / Wat zijn de kosten?

  • Weinig tot niets bij gewonnen zaak, dit geldt bij bezwaar en rechtszaken. (Punten 5, 6 en 7: No cure no pay)
  • Verlies? Enkel de eventuele extra kosten die gemaakt zijn.

Hoe gaat dit in zijn werk?  Als ik uw zaak win, breng ik u proceskosten in rekening voor de proceshandelingen die nodig zijn geweest voor uw zaak. 

Voor elke proceshandeling wordt een vergoeding gegeven door de gemeente van ongeveer € 525, -. Deze proceshandelingen breng ik bij u in rekening, maar omdat de gemeente u deze kosten vergoed bij een gewonnen zaak, kost het u niets!

Winnen we de zaak niet? Dan betaalt u enkel de extra kosten die we gemaakt hebben, zoals griffierecht, leges, aktes en reiskosten. Voor deze kosten heb ik vooraf uw toestemming gevraagd. Verder betaalt u niets!

Let wel: dit geldt alleen voor zaken betreffende de huishoudelijke hulp. 

  • Enkel ondersteuning bij de punten 1 tot en met 4: het aanvragen, het keukengesprek, contact met de gemeente of het schrijven van een herzieningsverzoek*? Tarief: € 35,- per uur plus reiskosten.

 * Door middel van een herzieningsverzoek geeft u de gemeente het signaal dat zij de rechterlijke uitspraken moeten naleven. De slagingskans van de herziening is verder op dit moment onduidelijk. U kunt voor meer info even bellen.

Jurist, geen advocaat

Bij een rechtzaak WMO staat de burger tegenover de overheid. U hoeft geen advocaat te hebben om te procederen. Ik mag u daarom vertegenwoordigen. Ook bij een hoger beroep kan en mag ik u vertegenwoordigen.