Interessant voor de werkgever

0
0
0
s2sdefault

Heeft u een medewerker die niet goed functioneert?

 

 

Kies voor ontwikkeling in plaats van aansturen op ontslag, ga het gesprek aan. 

 

Aandachtspunten:

 1. Zorg dat u helder en duidelijk communiceert over de verwachtingen: wat moet worden gedaan (de taken) en hoe moet het worden gedaan (de kwaliteitseisen).

 2. Geef een helder overzicht van de kritiekpunten.

 3. Onderbouw de kritiekpunten met feitelijke en objectieve voorbeelden.

 4. Stel samen vast waarom iets niet goed gebeurt.

 5. Spreek af welke ondersteuning de werknemer krijgt.

 6. Spreek af wat de medewerker gaat doen om zijn/haar functioneren te verbeteren.

 7. Leg alvast data vast voor vervolggesprekken.

 8. Zet de afspraken op papier en laat deze voor akkoord tekenen.

 

Vervolggesprekken:

 In de vervolggesprekken zorgt u altijd dat het volgende aan bod komt:

 1. Evalueren van de resultaten.

 2. Kritiekpunten bespreken en onderbouwen.

 3. Vraag naar de oorzaken bij eventuele stagnatie (hoe komt het dat de werknemer niet beter gaat functioneren?)

 4. Is de begeleiding voldoende, is er al sprake van afbouw of is meer nodig?

 5. Maak nieuwe afspraken.

 

Juridische noot: Dossieropbouw is altijd aan te raden.

 

 

 

 

0
0
0
s2sdefault

De Hoofdregel: 3 contracten, maximaal twee jaar, 6 maanden er tussen uit.

U kunt drie maal een tijdelijk contract afsluiten. Sluit u na deze drie contracten weer een arbeidsovereenkomst dan is dit vierde contract een vast contract. 

Er is echter nog een regel belangrijk. Verlengt u eenmalig of voor de tweede keer een contract, dan moet u ook letten op de maximale duur van zo'n keten van contracten. De maximumduur voor een keten van contracten is 24 maanden. Als u tijdelijke contracten afsluit met een lange tijdsduur, dan kan het zomaar zijn dat het tweede of derde tijdelijke contract een vast contract is geworden door het overschrijden van de maximumduur van twee jaar. De omzetting van een tijdelijk contract naar een vast contract gebeurt automatisch. 

 

Als u uw tijdelijke werknemer meerdere arbeidsovereenkomsten aanbiedt, kunt u er natuurlijk voor kiezen deze contracten niet aansluitend te verlengen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen uw werknemer pas twee maanden na afloop vorige contract weer in dienst te nemen. Echter, de tijdsduur van onderbrekingen die zes maanden of minder duren, tellen mee bij de maximumduur van twee jaar. Dat is dus opletten!

Zodra er tussen opeenvolgende contracten een onderbreking van meer dan zes maanden is, begint er een nieuwe keten. U kunt dan dus weer drie tijdelijke contracten binnen 24 maanden afsluiten.

Is er bij u een cao van toepassing? Dan kan er een andere regeling gelden.

Wilt u meer weten over de uitzonderingen? Neem dan contact met me op.