0
0
0
s2sdefault
vakantie en verlof

De lijst met in de wet geregelde verlofsoorten is best lang. Alle mogelijkheden tot verlof kennen hun eigen regels. Aan deze regels moet u minimaal voldoen. Soms mag u er van afwijken. Dat afwijken is dan ook vaak aan regels onderworpen. Overigens mag u altijd wel een betere regeling maken.

 

 

 

 

 

 • Zwangerschapsverlof
 • Bevallingsverlof
 • Adoptieverlof
 • Pleegzorgverlof
 • Calamiteitenverlof
 • Kortdurend verzuimverlof
 • Kortdurend zorgverlof
 • Langdurend zorgverlof
 • Ouderschapsverlof
 • Levensloopregeling
 • Vakantie

 Let op:

Bij Zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, adoptieverlof en pleegzorgverlof hoeft u het loon niet door te betalen. De werknemer/werkneemster heeft namelijk recht op een uitkering van het UWV. Op de site van het UWV kunt u de uitkering regelen. Doe dit zo snel mogelijk.