euro biljetten, transitievergoeding nul euro

Enige tijd geleden was er ophef over de transitievergoeding. Werknemers van een bedrijf waren met instemming en een daarbij opgestelde beëindigigingsovereenkomst ontslagen.  

Tot hun schrik kwamen ze er maanden later achter dat de transitievergoeding die na afloop van de overeengekomen opzegtermijn zou worden overgemaakt op nul euro uitkwam. Hoe kon dat nu? Ze hadden allemaal uitgerekend waar ze recht op hadden en dat was toch weldegelijk een aardig bedrag.

 

Als u de regels hier op de site over de transitievergoeding leest, zult u het begrijpen. Ik citeer:

" Als u afspreekt dat de werknemer vrijgesteld is van arbeid, dan zijn die kosten ook transitiekosten. Voorwaarde is wel dat er een langere opzegtermijn is afgesproken dan wettelijk verplicht is."

Transitiekosten, kosten die u maakt in verband met (dreigend) ontslag, mag u aftrekken van de transitievergoeding. Dit bedrijf had een langere opzegtermijn afgesproken en de medewerkers vrijgesteld van arbeid. Voila..de transitievergoeding is opgesoupeerd. 

Of het een eerlijke en duidelijke beëindigingsovereenkomst was en of de werkgever wel voldoende voorlichting heeft gegeven? Dat wordt niet duidelijk. De vakbond gaat niet procederen. 

Overigens, voorlichting geven over de transitievergoeding bij een beëindiging met wederzijds goedvinden is volgens de rechter niet nodig. Misschien dat hier van een dergelijke beëindiging sprake was?

Lees hier meer over de transitievergoeding. 

 

Kan toch niet anders... u heeft hier vast vragen over!   Mail of bel me direct.