Alles over ontslag

Overgangsregeling transitievergoeding kleine werkgevers
0
0
0
s2sdefault

 

De overbruggingsregeling is er voor kleine werkgevers.

Een kleine werkgever is een werkgever met 24 werknemers of minder.

Als er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag mag er, onder voorwaarden, een lagere transitievergoeding worden betaald.

Dit wordt bereikt door het dienstverband van vóór 1 mei 2013 niet mee te tellen bij het bepalen van de transitievergoeding.

 

Vanaf 1 januari 2019 is de regeling versoepeld. De regeling ziet er nu als volgt uit:

 1. Slechte financiële situatie

  • Werkgever vraagt UWV toestemming voor bedrijfseconomisch ontslag vanwege een slechte financiële situatie.

 2. Aantal werknemers minder dan 25

  • Maximaal 24 werknemers gemiddeld over de periode 1 juli tot en met 31 december.(Is periode voorafgaand aan de ontslagaanvraag.)

 3. Negatief nettoresultaat

  • Het gemiddelde nettoresultaat, over de drie boekjaren vóór het jaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend, is lager dan 0, dus negatief.

 4. Solvabiliteit 15%

  • In het boekjaar voorafgaand aan de ontslagaanvraag is de waarde van het eigen vermogen maximaal 15% van het totale vermogen aan het eind van het boekjaar.

 5. Liquiditeit negatief

  • Aan het eind van dat boekjaar was de waarde van de vlottende activa lager dan de schulden met een resterende looptijd van maximaal 1 jaar.

 

 

Voldoet u aan bovenstaande regels, dan mag u de transitievergoeding berekenen over de periode 1 mei 2013 tot de ontslagperiode.

 

Gaat het om een ontslag vóór 1 januari 2019? Dan gelden de oude regels nog. Dat betekent dat regel 3 en 4 strenger zijn, namelijk:

       3. Negatief nettoresultaat over de drie boekjaren voorafgaand aan de ontslagaanvraag. (Dus niet gemiddeld!)

       4. Eigen vermogen negatief aan het eind van het boekjaar voorafgaand aan de ontslagaanvraag.

 

Ontslagaanvraag en verklaring

Een ontslagaanvraag wegens een slechte financiële situatie kunt u digitaal indienen bij het UWV.

U kunt op het formulier ook aangeven dat u een verklaring wilt dat u voldoet aan de voorwaarden van de overbruggingsregeling.

 

0
0
0
s2sdefault
 
Wat is een transitievergoeding?

 

Een financiële vergoeding waar uw werknemer recht op heeft als:

 • zijn arbeidsovereenkomst van rechtswege afloopt of
 • wordt opgezegd door u of
 • wordt ontbonden op uw initiatief.
 • Daarnaast heeft uw werknemer recht op de vergoeding als er sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag van uw kant en hij daarom niet meer bij u wil of kan werken.

 

De vergoeding is bedoeld voor scholing, zodat een nieuwe baan makkelijker te vinden is. Er is de werknemer geen verplichting opgelegd de vergoeding hiervoor in te zetten.

 

Wanneer heeft mijn werknemer recht op een transitievergoeding?

 

Elke werknemer die twee jaar of langer bij u in dienst is geweest, met uitzondering van onder andere de hieronder genoemde gevallen:

 • er sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag aan de kant van uw werknemer;
 • u heeft de werknemer een contractverlenging aangeboden, maar die heeft hij geweigerd;
 • u ontslaat de werknemer vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd of de pensioengerechtigde leeftijd;
 • uw werknemer is nog geen 18 jaar bij ontslag en heeft gemiddeld maximaal 12 uur per week gewerkt;
 • u bent failliet;
 • als u met wederzijds goedvinden afscheid neemt.

 

Hoe hoog is de transitievergoeding?

 

De eerste 10 jaar geldt voor elk heel half jaar gewerkt:1/6de maandsalaris, dus voor een jaar 1/3de maandsalaris.

De volgende 10 jaar geldt voor elk geheel half jaar gewerkt: 1/4de maandsalaris, dus voor een gewerkt jaar een 1/2 maandsalaris.

Voor kleine werkgevers (minder dan 25 medewerkers) die mensen ontslaan vanwege de slechte financiële situatie geldt dat zij slechts de jaren vanaf 1-1-2013 hoeven te tellen. Dit is een tijdelijke regeling tot 1-1-2020. Er zijn strakke regels opgesteld om "een slechte finaniciële situatie" te definiëren. 

 

 Wat is de maximale hoogte van de transitievergoeding?

 

 Per 1-1-2017 is de maximale vergoeding €77.000,-  bruto of één bruto jaarsalaris als uw werknemer per jaar meer verdient dan de maximale vergoeding.

 

 Betalingsregeling?

 

U mag een betalingsregeling afspreken. Denk er wel aan dat er dan rente gaat lopen.

 

 

Transitiekosten en/of inzetbaarheidskosten gemaakt?

 

 U mag transitiekosten en inzetbaarheidskosten aftrekken van de te betalen transitievergoeding. Aan deze kosten zijn wel voorwaarden verbonden.
Wat zijn transitiekosten?

 

Transitiekosten zijn kosten die u maakt in verband met een (dreigend) ontslag. Het zijn bijvoorbeeld kosten voor omscholing of outplacement, om te voorkomen dat de medewerker werkloos raakt na ontslag of om de werkloosheidsperiode zo kort mogelijk te houden. Als u afspreekt dat de werknemer vrijgesteld is van arbeid, dan zijn die kosten ook transitiekosten. Voorwaarde is wel dat er een langere opzegtermijn is afgesproken dan wettelijk verplicht is.

 

 Wat zijn inzetbaarheidskosten?

  

Inzetbaarheidskosten zijn kosten die u al eerder heeft gemaakt tijdens het dienstverband met de werknemer om de inzetbaarheid van de werknemer buiten uw bedrijf te verbeteren. Bijvoorbeeld scholingskosten van een werknemer voor een cursus of opleiding die niet nodig is voor het vervullen van zijn functie.

Tenzij anders is afgesproken, zijn deze kosten alleen aftrekbaar als ze maximaal vijf jaar voor het beëindigen van het dienstverband zijn gemaakt. Voor duale opleidingen geldt een andere regeling.

 

Wat zijn de voorwaarden om de transitiekosten/inzetbaarheidskosten af te mogen trekken van de transitievergoeding?

 

 

 • Voorafgaand meedelen en de kosten specificeren. 
 • Werknemer moet vooraf schriftelijk instemmen, tenzij het cao-afspraken zijn.
 • Kosten moeten door de huidige werkgever worden gemaakt.
 • Kosten moeten daadwerkelijk zijn gemaakt voor de werknemer.
 • Loonkosten mogen niet in mindering worden gebracht. (Tenzij er een langere opzegtermijn is afgesproken dan wettelijk verplicht is en de werknemer vrijgesteld is van arbeid.)
 • Het moeten redelijke kosten zijn. Kosten dus die in verhouding tot het doel te rechtvaardigen en redelijk zijn.
 • Zowel de kosten die tijdens als de kosten die na de periode waarover de transitievergoeding wordt berekend worden gemaakt, mogen van de transitievergoeding worden afgetrokken. Dus ook kosten die gemaakt worden na het ontslag voor bijvoorbeeld scholing.
 • Kosten die door de werknemer moeten worden betaald, bijvoorbeeld op grond van een studiebeding en kosten die de werkgever kan verhalen op een derde, bijvoorbeeld een scholingsfonds in de cao, kunnen niet worden afgetrokken.

 

 

De regels betreffende de transitievergoeding zijn uitgebreid. Er zijn nog meer regels, bijvoorbeeld ten aanzien van duaal leren en de definitie "slechte financiële situatie".  Heeft u vragen of hulp nodig? Bel of mail me even.