Als u wilt procederen, dus naar de rechter wilt, betaalt u griffierechten. Bij de kantonrechter betaalt u alleen als u de rechtszaak start. U bent dan de eiser.

Ook bij de bestuursrechter betaalt u griffierechten.
Griffierechten moeten op tijd worden betaald. Betaalt u niet op tijd, dan kan het zijn dat de zaak niet in behandeling wordt genomen.
Wilt u weten hoeveel u moet betalen? Voor een overzicht kunt u terecht bij de website van de rechtspraak. 
Soms kunt u bijzondere bijstand aanvragen voor de griffiekosten. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.