Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desalniettemin kan Jurimail niet instaan voor de juistheid of  volledigheid van de gepubliceerde gegevens en/of informatie. Jurimail aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.

Wijzigingen en /of aanvullingen kunnen op elk moment zonder voorafgaande aankondiging worden aangebracht.