Arbeidsrecht 

Arbeidsrecht

Werkgevers en werknemers hebben, naast de "huisregels" en eventueel de cao, te maken met het
arbeidsrecht.

Het arbeidsrecht regelt veel en is veelal bindend. Dat betekent dat werkgever en werknemer conform
de wet of in ieder geval niet slechter dan de wet, afspraken mogen maken over het werk, de werktijden,
de functie, het salaris, de vakantie,etc. Mag u wél afwijken van de wettelijke regels, dan is het natuurlijk
van belang dat u weet van welke regels u mag afwijken en hoe u daar van mag afwijken.
Sociale zekerheid banner

Sociaal zekerheidsrecht

De sociale zekerheid zorgt ervoor dat inwoners van Nederland een inkomen hebben als zij te maken
krijgen met werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid of pensioen. Het sociaal zekerheidsrecht
wordt geregeld in heel veelwetten en maatregelen en valt onder het bestuursrecht.
startende ondernemer

Recht voor de ondernemer

Als ondernemer heeft u te maken met enorm veel rechtsgebieden. Het ondernemingsrecht is maar een
klein onderdeel en misschien valt u zelfs niet onder dit rechtsgebied. Het ondernemingsrecht geldt namelijk
alleen voor rechtspersonen met een winstoogmerk. Een eenmanszaak of stichting valt hier niet onder.
Wel heeft u ook dan te maken met het contractenrecht, de belastingwetgeving, de privacywetgeving,
de regelgeving omtrent uw rechtsvorm, arbeidsrecht, etc.
Ondernemingsraad_banner.png
 
De Ondernemingsraad/ de OR

De ondernemingsraad wordt geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden. Deze wet regelt wanneer
een werkgever een OR moet instellen en wat de rechten plichten van werkgever en OR zijn. Wilt u een
deskundige ondernemingsraad in uw bedrijf of wilt u een deskundige ondernemingsraad worden?
Dan zijn korte of meerdaagse cursussen voor de ondernemingsraad of de werkgever een noodzaak.