Combineren borstvoeding en baan

 

Je wilt je kindje borstvoeding geven maar ook weer aan het werk. Best een lastige combinatie. De rechten en plichten van werknemer en werkgever zijn gelukkig in de wet uitgebreid geregeld. In de arbeidstijdenwet wordt gesproken van voedingsrecht. 

 

Borstvoeding wordt al jarenlang aangeraden. Kijk bijvoorbeeld eens bij het voedingscentrum.nl. De kraamverzorgster zal er vast met je over gesproken hebben. En ook in het ziekenhuis komt er vaak een lactose-deskundige bij je langs om borstvoeding te promoten. Als je kiest voor borstvoeding heeft dat natuurlijk voor langere tijd consequenties. Een ervan is: hoe combineer je borstvoeding met je werk? 

In plaats van borstvoeding zul je waarschijnlijk vaak voor kolven kiezen. Wel de voordelen van moedermelk, maar dan via een flesje. En dat is gelijktijdig ook wel weer heel leuk. Je partner kan dan behulpzaam zijn bij de voeding van jullie kind.

De arbeidstijdenwet heeft geregeld dat borstvoeding of kolven tijdens je werk gewoon door kan gaan.

De eerste zes maanden zijn dit je rechten:

  • Het loon moet gewoon worden doorbetaald.
  • De werkgever moet zorgen voor een geschikte en afsluitbare ruimte. (Met een bed of rustbank).
  • Er moet een koelkastruimte ter beschikking zijn.
  • Je hebt het recht om 1 of meerdere (extra) pauzes te nemen. (Maximaal 1/8ste deel van je werktijd).
  • Je kunt niet worden verplicht tot overwerk.
  • Je kunt niet verplicht worden tot het verrichten van een nachtdienst.
  • Je hebt recht op regelmatige werktijden en rusttijden. Geen onregelmatig werk.

Bovenstaande rechten worden verlengd tot negen maanden als je borstvoeding geeft of kolft. Je hebt de eerste negen maanden na de geboorte het recht om tijdens je werk te kolven of borstvoeding geven. Je mag daarvoor je werkzaamheden gewoon onderbreken en je mag zo vaak en zo lang als nodig is kolven of borstvoeding geven. Er zit wel een maximum aan: namelijk maximaal een kwart van de arbeidstijd van die dag of die oproep. 

Je moet je werkgever wel vragen om deze rechten of je werkgever hiervan op de hoogte stellen. Zo kan de werkgever er binnen een redelijke termijn voor zorgen dat je op tijd van deze rechten gebruik kunt maken. Het staat je natuurlijk vrij om eigen afspraken te maken, bijvoorbeeld om thuis borstvoeding te geven of tijdelijk thuis te werken.