Zwangerschapsverlof

 

Je bent zwanger? Geweldig. Super nieuws. Gefeliciteerd.

 

Maar nu wil je natuurlijk alles weten over werken en zwangerschap.
Waar heb ik recht op, wat moet ik regelen? Wanneer mag ik stoppen met werken, betaalt mijn werkgever mijn salaris door, kan ik worden ontslagen omdat ik zwanger ben, hoe lang duurt het verlof, wat als ik een tweeling krijg?

Je kunt hier de meeste regels vinden over het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Tip: Hou deze twee verlofsoorten goed uit elkaar bij het lezen.

Je vragen over ziek tijdens of voor je zwangerschap en ontslag zal ik in een volgend blog uitleggen.

Laten we maar gewoon beginnen bij het begin. Lees je mee?  

 1. De wet

  De Wet heeft het over zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Zwangerschapsverlof is de periode tot en met je bevalling, bevallingsverlof het verlof dat begint op de dag ná de bevalling.

 2. Solliciteren

  Als je zwanger bent hoef je dat niet te vertellen bij een sollicitatie en het mag ook niet worden gevraagd. Doen ze dat wel? Dan mag je zelfs ¨jokken".

 3. Wanneer mag of moet ik stoppen met werken en hoe lang duurt mijn verlof?

  Ben je gewoon lekker aan het werk? Dan komt er natuurlijk een tijd dat het werk voor jou te zwaar wordt. Ook voor het kindje is het op een gegeven moment beter dat je het wat rustiger aan doet. Je kunt verlof krijgen vanaf de zesde week voorafgaande aan de datum dat je uitgerekend bent. Vier weken voor die tijd ben je verplicht om te stoppen met werken. Je zwangerschapsverlof duurt dus meestal tussen de vier en zes weken. Daarna heb je recht op bevallingsverlof. De duur van het bevallingsverlof is 10 weken. Heb je maar vier weken zwangerschapsverlof opgenomen? Dan krijg je twee weken extra bevallingsverlof. Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof opgeteld duurt namelijk minimaal 16 weken. Verwacht je een meerling? Kijk dan even onder punt 10.

 4. Langer dan 16 weken verlof?

  Soms duur het verlof langer, bijvoorbeeld omdat je kindje later komt dan verwacht, waardoor je langer zwangerschapsverlof hebt. Stel je kindje komt twee weken later terwijl je zes weken zwangerschapsverlof had opgenomen. Je hebt dan 8 weken zwangerschapsverlof gehad, maar je krijgt ook nog 10 weken bevallingsverlof, samen 18 weken verlof. Je houdt namelijk altijd recht op het minimum bevallingsverlof van 10 weken. Kijk voor de regels van meerlingen bij punt 11.

 5. Langer bevallingsverlof?

  Soms heb je geen zwangerschapsverlof of een zwangerschapsverlof van bijvoorbeeld maar twee weken als je kindje te vroeg wordt geboren. Is dat bij jou zo? Dan krijg je de weken die je eigenlijk had ingepland als zwangerschapsverlof nu als bevallingsverlof. Je houdt namelijk altijd recht op het minimum van 16 weken verlof in totaal. Ik weet nog goed dat ik zelf mijn kindje kreeg de dag voorafgaand aan mijn zwangerschapsverlof. Veel te vroeg. Maar daardoor wel een lekker lang verlof van 16 weken.  

 6. Gespreid opnemen bevallingsverlof

  Tegenwoordig mag je je bevallingsverlof ook in delen opnemen. Dat mag nadat je 6 weken bevallingsverlof hebt genoten. De andere weken mag je dan verdelen over een periode van maximaal 30 weken. Je moet dat wel in overleg met je werkgever doen. Vraag het gespreide verlof dan uiterlijk 3 weken na het begin van je bevallingsverlof aan bij je werkgever. De werkgever heeft 2 weken de tijd om een beslissing te nemen. Hij mag alleen weigeren als het bedrijf ernstig in de problemen komt door dit gespreide verlof. 

 7. Aanvragen verlof

  Je vraagt het zwangerschaps- en bevallingsverlof aan bij je werkgever. Uiterlijk drie weken voor ingang van het verlof. Maar het is beter dit veel eerder te doen. Je werkgever wil een zwangerschapsverklaring. Deze verklaring kun je krijgen van je huisarts, verloskundige of gynaecoloog. Je werkgever vraagt dan namens jou de uitkering aan bij het UWV. Meestal ontvangt de werkgever de uitkering en betaalt hij jou je salaris door. Stopt je dienstverband tijdens je verlof? Laat dan de uitkering op je eigen bankrekening storten. Dat is dan wel zo makkelijk.
 8. Je kindje ligt in het ziekenhuis?

  Soms heb je langer recht op een bevallingsverlof omdat je kindje in het ziekenhuis ligt. Het is een hele berekening. Heb je al langer dan 10 weken recht op bevallingsverlof, dan wordt hier rekening mee gehouden. In totaal kun je recht hebben op zo'n 20 weken bevallingsverlof. Heb je het minimum van 10 weken bevallingsverlof? Dan kunnen er nog maximaal 10 weken bij komen. Laten we eens kijken naar de lastige berekening...

 9. De berekening van je verlof als je kindje in het ziekenhuis ligt.

  Stel je hebt recht op 11 weken bevallingsverlof, omdat je kindje een week eerder kwam dan je had verwacht. Je kindje ligt vier weken in het ziekenhuis. Omgerekend is dat 4 x 7 = 28 dagen. De eerste zeven dagen tellen niet mee. Dat betekent dus 28 dagen - 7 dagen = 21 dagen. Omdat je bevallingsverlof een week langer duurt dan de gewone 10 weken, trek je deze week van de 21 dagen af. 21 - 7 = veertien dagen. Je hebt dus recht op twee weken extra bevallingsverlof.

 10. Langer bevallingsverlof? Denk aan de aanvraag!

  Doe op tijd je aanvraag verlenging bevallingsverlof. Uiterlijk twee weken voor het eind van het gewone bevallingsverlof moet je de aanvraag bij het UWV hebben ingediend. Je vraagt hiervoor eerst nog een verklaring aan het ziekenhuis dat je kindje daar ligt. Deze verklaring stuur je dan naar het UWV en zij berekenen dan de langere termijn. Vaak wil je werkgever dit wel voor je aanvragen.

 11. Je krijgt een tweeling, drieling, vierling? Langer zwangerschapsverlof.

  Als je een meerling verwacht, krijg je langer zwangerschapsverlof. Je moet zelfs eerder met verlof. het verlof moet 8 tot 10 weken voordat je bevalt, ingaan. Jij mag dat wel zelf bepalen. 

 12. Te vroeg geboren meerling... een voorbeeld 

  Sinds 1 april 2018 is de regeling eenvoudiger dan hier tussen haakjes staat. Zijn je kinderen te vroeg geboren, dan neem je de weken die niet zijn gebruikt voor je zwangerschapsverlof, gewoon mee naar je bevallingsverlof.  Ging je met acht weken met zwangerschapsverlof, maar kwamen je kindjes al na vijf weken? Dan neem je die drie overgebleven weken mee naar je bevallingsverlof.  Stel: Je hebt vijf weken zwangerschapsverlof gehad. Je hebt altijd recht op twintig weken zwangerschaps-  en bevallingsverlof. Je krijgt dus 20 minus 5 = 15 weken bevallingsverlof.

  (Vaak worden meerlingen te vroeg geboren. Je hebt dus een kortere tijd zwangerschapsverlof gehad, dan je had verwacht. Die weken mag je niet altijd meenemen maar je bevallingsverlof. Alleen als het zwangerschapsverlof korter is geworden dan 6 weken mag je die weken bij je bevallingsverlof optellen. Stel: Je bent acht weken voordat je werd uitgerekend met zwangerschapsverlof gegaan. Je drieling komt drie weken te vroeg. Je hebt dus drie weken korter zwangerschapsverlof dan je van te voren had bedacht. Wat mag je meenemen naar je bevallingsverlof dat gewoonlijk 10 weken duurt? Je hebt vijf weken zwangerschapsverlof gehad. In plaats van met acht weken wordt er gerekend met zes weken minimaal zwangerschapsverlof. Dat betekent dus de volgende berekening: zes weken minus vijf weken is 1 week te weinig zwangerschapsverlof. Die ene week mag je meenemen naar je bevallingsverlof. Je hebt nu 10 weken plus een week is elf weken bevallingsverlof.)

 13. Te laat geboren tweeling, drieling, meerling... nog een voorbeeld

  Stel: Je hebt 10 weken zwangerschapsverlof, maar je zit in de uitzonderlijke situatie dat je tweeling op zich laat wachten. Je bevalt pas 9 dagen na de uitgerekende datum. Dat heeft geen gevolgen voor je bevallingsverlof. Dat blijft gewoon 10 weken. Een voorbeeld van een uitzonderlijk lang zwangerschaps- en bevallingsverlof van in totaal meer dan 21 weken! 

 Ik wens je een heerlijke tijd toe. Geniet van je verlof!

Heb je nog vragen? Je mag me altijd bellen: 06-36437303 of start direct een chat.

 

 

Combineren borstvoeding en baan

 

Je wilt je kindje borstvoeding geven maar ook weer aan het werk. Best een lastige combinatie. De rechten en plichten van werknemer en werkgever zijn gelukkig in de wet uitgebreid geregeld. In de arbeidstijdenwet wordt gesproken van voedingsrecht. 

 

Borstvoeding wordt al jarenlang aangeraden. Kijk bijvoorbeeld eens bij het voedingscentrum.nl. De kraamverzorgster zal er vast met je over gesproken hebben. En ook in het ziekenhuis komt er vaak een lactose-deskundige bij je langs om borstvoeding te promoten. Als je kiest voor borstvoeding heeft dat natuurlijk voor langere tijd consequenties. Een ervan is: hoe combineer je borstvoeding met je werk? 

In plaats van borstvoeding zul je waarschijnlijk vaak voor kolven kiezen. Wel de voordelen van moedermelk, maar dan via een flesje. En dat is gelijktijdig ook wel weer heel leuk. Je partner kan dan behulpzaam zijn bij de voeding van jullie kind.

De arbeidstijdenwet heeft geregeld dat borstvoeding of kolven tijdens je werk gewoon door kan gaan.

De eerste zes maanden zijn dit je rechten:

 • Het loon moet gewoon worden doorbetaald.
 • De werkgever moet zorgen voor een geschikte en afsluitbare ruimte. (Met een bed of rustbank).
 • Er moet een koelkastruimte ter beschikking zijn.
 • Je hebt het recht om 1 of meerdere (extra) pauzes te nemen. (Maximaal 1/8ste deel van je werktijd).
 • Je kunt niet worden verplicht tot overwerk.
 • Je kunt niet verplicht worden tot het verrichten van een nachtdienst.
 • Je hebt recht op regelmatige werktijden en rusttijden. Geen onregelmatig werk.

Bovenstaande rechten worden verlengd tot negen maanden als je borstvoeding geeft of kolft. Je hebt de eerste negen maanden na de geboorte het recht om tijdens je werk te kolven of borstvoeding geven. Je mag daarvoor je werkzaamheden gewoon onderbreken en je mag zo vaak en zo lang als nodig is kolven of borstvoeding geven. Er zit wel een maximum aan: namelijk maximaal een kwart van de arbeidstijd van die dag of die oproep. 

Je moet je werkgever wel vragen om deze rechten of je werkgever hiervan op de hoogte stellen. Zo kan de werkgever er binnen een redelijke termijn voor zorgen dat je op tijd van deze rechten gebruik kunt maken. Het staat je natuurlijk vrij om eigen afspraken te maken, bijvoorbeeld om thuis borstvoeding te geven of tijdelijk thuis te werken.