Mijn werknemer is ziek, wat mag ik vragen?

Iedere zieke werknemer weet dat hij de werkgever moet vertellen dat hij ziek is en niet komt werken.  Maar wat mag u vragen? De regels zijn streng, de privacy moet goed worden beschermd, de boete is hoog. Het is dus belangrijk te weten wat u vraagt.  U mag heel weinig vragen stellen en vastleggen.

Enkel en alleen deze vragen zijn toegestaan:

  • het telefoonnummer en (verpleeg)adres;
  • de vermoedelijke duur van het verzuim;
  • de lopende afspraken en werkzaamheden;
  • of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling hij valt);
  • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
  • of sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is (regresmogelijkheid).


Dus niets over de ziekte, niets over wat hij/zij wel of niet kan, etc. Ook niet als de werknemer toestemming geeft!

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels opgesteld. De link daar naar toe kunt u aan de rechterkant vinden.


Binnenkort zal ik dit uitbreiden met: wat mag u vragen en vastleggen bij re-integratie.

Wilt u meer informatie? Mail of bel me dan