Sollicitanten eerst medisch keuren?

 Gezondheid.

Natuurlijk wilt u als werkgever graag weten hoe het staat met de gezondheid van een sollicitant. De twee jaar die een werkgever moet doorbetalen bij ziekte is tenslotte een heikel punt. In Nederland (en ook daarbuiten) willen we echter niet dat u selecteert op gezondheid. Vragen naar de gezondheid in het sollicitatiegesprek zijn niet toegestaan.

Een medische keuring dan? Is die toegestaan?

Ook een medische keuring, voorafgaand aan het aannemen van de sollicitant, mag u gewoonlijk niet doen. Alleen als het echt nodig is voor een functie, bijvoorbeeld omdat een werknemer gezondheidsrisico's loopt bij het werk dat hij bij u gaat verrichten. Een keuring van kantoorpersoneel is dus niet mogelijk.

Een aantal belangrijke punten die van belang zijn bij deze aanstellingskeuring:

1. U mag alleen de geselecteerde kandidaat medisch keuren.

2. U mag alleen datgene keuren wat van belang is voor de functie.

3. De keuring mag geen onevenredige inbreuk op de privacy maken.

Een bedrijfsarts zal de leidraad medische keuringen volgen, waarin deze punten ook zijn uitgewerkt.