Handboek Personeel

Een handboek is een efficiënte manier om alle belangrijke regels in uw bedrijf te bundelen.

Welke aspecten kunnen worden opgenomen? 

 1. organogram
 2. hoofdlijnen van uw sociaalbeleid
 3. hoofdlijnen personeelsbeleid
 4. arbeidsovereenkomst/cao
 5. primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
 6. vakantieregeling
 7. verzuimregeling
 8. loopbaanbegeleiding
 9. ontslag
 10. functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken
 11. arbeidsomstandigheden
 12. veiligheidsmaatregelen
 13. overlegvormen
 14. klachtenprocedure
 15. ziekmeldingsprocedure
 16. BHV
 17. dienstkleding

Vastleggen en communiceren

Het is als bedrijf handig om regels duidelijk vast te leggen en regelmatig te communiceren met uw personeel.  Het is niet voldoende om de regels alleen maar vast te leggen. Uw personeel moet ook echt op de hoogte zijn van de regels en het beleid in uw bedrijf. Dat is niet alleen nodig in verband met o.a. veiligheid, eenvormigheid en duidelijkheid. Ook als u consequenties wilt verbinden aan het al dan niet naleven van de regels, is het belangrijk dat deze regels wel bekend zijn bij de werknemers.

Handboek of bedrijfsreglement

Wilt u een handboek? Heeft u al een begin gemaakt, maar weet u niet zeker of het juridisch goed is of voldoende?

U kunt mij altijd bellen om uw handboek te beoordelen, te verbeteren of samen te stellen.

Wilt u hierover van gedachten wisselen? Stuur een mailtje of bel: 06-36437303