Interessant voor de werkgever

Heeft u een medewerker die niet goed functioneert?

 

 

Kies voor ontwikkeling in plaats van aansturen op ontslag, ga het gesprek aan. 

 

Aandachtspunten:

 1. Zorg dat u helder en duidelijk communiceert over de verwachtingen: wat moet worden gedaan (de taken) en hoe moet het worden gedaan (de kwaliteitseisen).

 2. Geef een helder overzicht van de kritiekpunten.

 3. Onderbouw de kritiekpunten met feitelijke en objectieve voorbeelden.

 4. Stel samen vast waarom iets niet goed gebeurt.

 5. Spreek af welke ondersteuning de werknemer krijgt.

 6. Spreek af wat de medewerker gaat doen om zijn/haar functioneren te verbeteren.

 7. Leg alvast data vast voor vervolggesprekken.

 8. Zet de afspraken op papier en laat deze voor akkoord tekenen.

 

Vervolggesprekken:

 In de vervolggesprekken zorgt u altijd dat het volgende aan bod komt:

 1. Evalueren van de resultaten.

 2. Kritiekpunten bespreken en onderbouwen.

 3. Vraag naar de oorzaken bij eventuele stagnatie (hoe komt het dat de werknemer niet beter gaat functioneren?)

 4. Is de begeleiding voldoende, is er al sprake van afbouw of is meer nodig?

 5. Maak nieuwe afspraken.

 

Juridische noot: Dossieropbouw is altijd aan te raden.