Vraag werkgever: Wij hebben een zieke werknemer die op vakantie is geweest. Deze werknemer werkt op dit moment voor 30% en is verder ziek geregistreerd. Wij hebben het totaal aantal vakantiedagen afgeboekt. Werknemer vindt echter dat slechts vakantie is opgenomen voor de uren dat hij werkt. Hoe zit het nu in werkelijkheid?

Antwoord:
Bij de nieuwe wetgeving over vakantiedagen opbouwen bij ziekte is het zo dat uw werknemer vakantiedagen opbouwt over de gehele periode van ziekte, voor de volledige arbeidsduur. Bij opname van vakantiedagen betekent dit dat voor de volledige arbeidsduur de vakantiedagen worden opgenomen. (Dus ook over de uren dat werknemer nog gedeeltelijk ziek is).

Logisch toch; volledige opbouw bij ziekte, dan ook voor de volledige arbeidsduur vakantiedagen opnemen.