Het recht op kraamverlof (tot 2018: partner heeft 2 dagen verlof bij geboorte kind) is verlengd. De partner heeft vanaf nu recht op eenmaal het aantal werkuren per week en mag deze verlofuren naar eigen inzicht opnemen. De werkgever betaalt dit verlof. Wel zijn er regels over de periode: Er is verschil gemaakt tussen een thuisbevalling en een ziekenhuisbevalling. Bij een thuisbevalling moet het verlof worden opgenomen binnen vier weken nadat het kind geboren is. Bij een bevalling in het ziekenhuis moet het verlof worden opgenomen binnen vier weken nadat het kindje is thuisgekomen.

Wat nu als de cao een andere, misschien zelfs slechtere, regeling kent?

Als de cao voor 1-1-2019 is ingegaan en een andere regeling kent, dan geldt deze regeling of totdat de cao is afgelopen, maar in ieder geval altijd uiterlijk tot 1 juli 2019.

Aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 is er naast dit bovenstaande kraamverlof nog vijf weken aanvullend verlof mogelijk. Dit verlof zal worden betaald door het UWV. De hoogte van de uitkering is 70% van het loon.

 

*Kraamverlof wordt ook wel geboorteverlof, vaderschapsverlof en partnerverlof genoemd.

 

Wieg: Wet invoering extra geboorteverlof