transitievergoeding arbeidsongeschiktheid

Sinds de invoering van de WWZ bent u verplicht om een transitievergoeding mee te geven aan werknemers die u ontslaat. Een vaak aanzienlijke kostenpost.

Werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn (langer dan twee jaar), kunt u ontslaan, maar ook zij hebben recht op de transitievergoeding. Veel werkgevers hebben deze werknemers daarom niet ontslagen, maar in dienst gehouden (slapend dienstverband). Zo hoeft er geen transitievergoeding te worden betaald. 

Zoals u misschien al lang hebt gehoord; er komt een nieuwe regeling aan. De compensatieregeling transitievergoeding. Als u voldoet aan de eisen uit de regeling, zal het UWV de door u betaalde (of nog te betalen) transitievergoeding overnemen/compenseren. De datum die nu wordt aangehouden is 1 april 2020. Noteer deze, want u heeft slechts zes maanden de tijd om een beroep te doen op deze regeling.

Voor wie is de compensatieregeling bedoeld? Stel uzelf de volgende vragen:

  • Heeft u een transitievergoeding betaald na 1 juli 2015?
  • Was de reden van ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid?

Beide vragen beantwoord met ja? U heeft recht op teruggave van de volledige* transitievergoeding.

Overigens, helemaal voor niets gaat de zon op. U betaalt binnenkort wel iets meer premie voor de Awf (Algemeen werkloosheidsfonds).

 

Volledige* compensatie transitievergoeding, of toch niet?

De compensatie transitievergoeding wordt berekend over de periode van de duur van het dienstverband tot en met de twee jaar ziekte. U krijgt geen compensatie over de tijd dat u het dienstverband na die twee jaar heeft voort laten duren.

U krijgt dus ook geen compensatie over de duur dat u een loonsanctie door het UWV werd opgelegd, omdat u niet voldoende heeft gedaan aan de re-integratie van de werknemer.  

De compensatie transitievergoeding is beperkt in hoogte. De maximale vergoeding is gelijk aan maximaal de twee jaar loon die de werkgever tijdens de twee jaar ziekte moest doorbetalen.

 

Wat is ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

  • U heeft de werknemer ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid met toestemming van het UWV of 

  • U heeft de werknemer ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (reden voor ontslag:langer dan twee jaar ziek) met schriftelijke instemming van de werknemer? 

U heeft recht op de compensatieregeling transitievergoeding.

 

Heeft u nog slapende werknemers in dienst? 

Dan is het nu tijd om de dienstverbanden te beëindigen. De compensatieregeling wordt berekend vanaf het moment dat de werknemer twee jaar ziek is. Over de jaren dat u de werknemer na die twee jaar in dienst heeft gehouden, moet echter ook transitievergoeding worden betaald. Voor deze kosten wordt u niet gecompenseerd.

Als u besluit om uw slapende medewerkers rond april 2020 te ontslaan, gaat dit dus over een periode van maximaal vijf jaar, waarvoor u niet wordt gecompenseerd.

Ook de berekening van de transitievergoeding zal binnenkort worden gewijzigd. Wordt deze ingevoerd zoals nu voorzien dan dient u maximaal een transitievergoeding ter hoogte van 5 x 1/3 maandsalaris te betalen. Gaat het om een werknemer die na twee jaar ziekte al vijftig jaar of ouder was? Dan kan de hoogte van de maximale transitievergoeding 5 x 1 maandsalaris zijn. (De overgangsregeling voor 50+ blijft namelijk gelden tot januari 2020). Aan u om te bepalen of u deze oplopende kosten nu wilt stoppen door direct over te gaan tot ontslag (en dus de transitievergoeding voorschiet) of toch wacht tot de regeling is ingegaan. 

Verder is het misschien verstandig ook het volgende in beraad te nemen:

  • Datum waarop medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt; bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd bent u geen transitievergoeding meer schuldig.
  • Uw liquiditeitspositie; u moet tenslotte de transitievergoeding wel voorschieten.
  • Inschatting of uw medewerker een rechtszaak start.

Vanaf april 2020 is het in ieder geval verstandig om geen slapende dienstverbanden meer in stand te houden of te laten ontstaan. Goed nieuws voor u én voor uw werknemer.