Nu de nieuwe wetgeving over ontslag er al weer enige tijd is, is het goed om eens te kijken of ontslag inderdaad een stuk eenvoudiger is geworden.

Wat bedoelen we eigenlijk met eenvoudiger? Sneller, geen UWV, geen rechter? Of gaat het met name om goedkoper?

 

Wederzijds goedvinden en instemming

Als we sneller bedoelen, tsja, met wederzijds goedvinden kon altijd al. Wel kunt u nu èn met een goede reden èn als er geen overplaatsingsmogelijkheden zijn èn als u ook nog even heeft ingeschat of overplaatsing echt niet mogelijk is met behulp van een korte opleiding voor een bij u openstaande vacature uw werknemer(s) ontslaan.U heeft het UWV of de rechter hierbij niet nodig. Dus ja, ontslag is in zekere zin ietwat eenvoudiger geworden. Maar daarentegen wel de instemming van de werknemer. En tjsa, daar zit en zat natuurlijk altijd al de kneep. 

 

UWV

Gaat u naar het UWV voor een ontslagaanvraag, dan duurt deze tegenwoordig iets korter. Dat is fijn. Maar u kunt nog maar om twee redenen naar het UWV. Namelijk alleen bij een ontslag na langdurige ziekte of bij bedrijfseconomisch ontslag. Bovendien moet u tegenwoordig ineens ook een transitievergoeding betalen aan de ontslagen werknemer. Dat was niet zo. Het UWV was een voordelige ontslagroute, nu niet meer.

 

Rechter

Gaat u naar de rechter voor een ontslagaanvraag, dan duurt deze ook niet zo lang. De wet zegt dat u aan moet geven wat de reden is voor ontslag. En dat moet u goed onderbouwen. Moest voorheen ook, dat is geen verandering. En een transitievergoeding moet u hier ook betalen. 

 

Hoger beroep

Wat vervelend is aan de nieuwe wetgeving? Uw werknemer, en uzelf, kunnen in hoger beroep. Dus is uw werknemer het niet eens met de beslissing van het UWV of de beslissing van de rechter, dan procedeert hij gewoon bij een hogere instantie verder. Tjsa, en dat maakt het ontslag ineens een stuk minder eenvoudig en een stuk minder snel.

 

Transitievergoeding

Die transitievergoeding, hoe zit dat nu?  U moet in veel gevallen een transitievergoeding betalen aan uw ontslagen werknemer. Tegenwoordig dus ook als het ontslag via het UWV gaat. Maar ontslag was toch goedkoper geworden? Ja zeker wel, de transitievergoeding is lager dan vroeger de ontslagvergoeding en ook zit er een maximum aan. Maar zoals u nu wel duidelijk is geworden, u bent (bijna) altijd een transitievergoeding verschuldigd. En dat was voorheen wel anders.

(over de ins en outs zal ik de volgende keer een stuk plaatsen).