De Hoofdregel: 3 contracten, maximaal drie jaar, 6 maanden er tussen uit.

U kunt drie maal een tijdelijk contract afsluiten. Sluit u na deze drie contracten weer een arbeidsovereenkomst dan is dit vierde contract een vast contract. 

Er is echter nog een regel belangrijk. Verlengt u eenmalig of voor de tweede keer een contract, dan moet u ook letten op de maximale duur van zo'n keten van contracten. De maximumduur voor een keten van contracten is 36 maanden. Als u tijdelijke contracten afsluit met een lange tijdsduur, dan kan het zomaar zijn dat het tweede of derde tijdelijke contract een vast contract is geworden door het overschrijden van de maximumduur van drie jaar. De omzetting van een tijdelijk contract naar een vast contract gebeurt automatisch. 

Als u uw tijdelijke werknemer meerdere arbeidsovereenkomsten aanbiedt, kunt u er natuurlijk voor kiezen deze contracten niet aansluitend te verlengen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen uw werknemer pas twee maanden na afloop vorige contract weer in dienst te nemen. Echter, de tijdsduur van onderbrekingen die zes maanden of minder duren, tellen mee bij de maximumduur van drie jaar. Dat is dus opletten!

Zodra er tussen opeenvolgende contracten een onderbreking van meer dan zes maanden is, begint er een nieuwe keten. U kunt dan dus weer drie tijdelijke contracten binnen 24 maanden afsluiten.

Is er bij u een cao van toepassing? Dan kan er een andere regeling gelden.

Wilt u meer weten over de uitzonderingen? Neem dan contact met me op.