Werkgevers; rechten en plichten op de werkvloer

Hieronder vindt u blogs verdeeld over diverse categorie├źn die voor u, als werkgever, van belang zijn.

 

Als werkgever heb je met diverse wetten en regels te maken. Hieronder vindt u artikelen die we hebben geplaatst onder het kopje "algemeen". 

 

Als u een medewerker in dienst wilt nemen, is het verstandig een arbeidsovereenkomst af te sluiten. Een mondelinge overeenkomst is ook een overeenkomst, maar kan bij onenigheid toch wel tot veel problemen leiden. 

Aangezien de wet u toch al oplegt om diverse gegevens schriftelijk aan de medewerker te geven, is een arbeidsovereenkomst wel zo effici├źnt. 


Een zieke of arbeidsongeschikte werknemer dient u goed te begeleiden. Hoe dat moet en wat er van de werknemer mag worden verwacht?


Sociale zekerheid, denk hierbij  aan werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ouderdom.


Zowel de wet als de cao regelen al heel veel. Niet alleen over vakantie, maar ook over veel andere verlofvormen. Denk aan ouderschapsverlof, langdurend of kortdurend zorgverlof of zwangerschapsverlof. Bijzonder verlof, bijvoorbeeld vrije dagen in verband met een 25-jarig dienstverband, wordt niet in de wet geregeld, maar wel in veel cao's. Mocht dat niet zo zijn, dan kunt u een dergelijke regeling ook zelf opstellen en opnemen in het arbeidscontract.
 

Vragen die werknemers en werkgevers hebben, worden hier beantwoord en  geanonimiseerd gepubliceerd.