Natuurlijk starten we het jaar weer met een aantal veranderde regels. 

In grote lijn gaan de

...

Jeugd-LIV

Voor wie?

Voor de werkgever die een werknemer in dienst neemt of heeft, die verzekerd is

...

Sinds 1 januari 2019 kunnen pensioenuitvoerders kleine pensioenen automatisch overdragen naar een

...

Wilt u meer weten over de premiekortingen en subsidies 2019?

De volgende kortingen en subsidies

...

Heeft uw onderneming tenminste 10, maar minder dan 50 werknemers? Dan kunt u er voor kiezen een

...

Vanaf 1 januari 2019 gaat de 'Wet waardeoverdracht klein pensioen' in. Deze wet maakt de

...

 

Er is veel en er verandert veel. Daarom is het goed even globaal te lezen wat de mogelijkheden dit jaar

...

Heeft u een onderneming waarin gemiddeld minstens 50 werknemers werkzaam zijn? Zo ja, dan is uw

...