Juridisch advies en begeleiding bij:Arbeidsrecht 

Arbeidsrecht

Werkgevers en werknemers hebben, naast de "huisregels" en eventueel de cao, te maken met het arbeidsrecht.

Het arbeidsrecht regelt veel en is veelal bindend. Dat betekent dat werkgever en werknemer conform de wet of in ieder geval niet slechter dan de wet, afspraken mogen maken over het werk, de werktijden, de functie, het salaris, de vakantie, etc. Mag u wél afwijken van de wettelijke regels, dan is het natuurlijk van belang dat u weet van welke regels u mag afwijken en hoe u daar van mag afwijken.
Sociale zekerheid banner

Sociaal zekerheidsrecht

De sociale zekerheid zorgt ervoor dat inwoners van Nederland een inkomen hebben als zij te maken krijgen met werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid of pensioen. Het sociaal zekerheidsrecht wordt geregeld in heel veel wetten en maatregelen en valt onder het bestuursrecht.
startende ondernemer

Recht voor de ondernemer

Als ondernemer heeft u te maken met enorm veel rechtsgebieden. Het ondernemingsrecht is maar een klein onderdeel en misschien valt u zelfs niet onder dit rechtsgebied. Het ondernemingsrecht geldt namelijk alleen voor rechtspersonen met een winstoogmerk. Een eenmanszaak of stichting valt hier niet onder. Wel heeft u ook dan te maken met het contractenrecht, de belastingwetgeving, de privacywetgeving, de regelgeving omtrent uw rechtsvorm, arbeidsrecht, etc.
Ondernemingsraad_banner.png
 
De Ondernemingsraad/ de OR

De ondernemingsraad wordt geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden. Deze wet regelt wanneer een werkgever een OR moet instellen en wat de rechten plichten van werkgever en OR zijn. Wilt u een deskundige ondernemingsraad in uw bedrijf of wilt u een deskundige ondernemingsraad worden? Dan zijn korte of meerdaagse cursussen voor de ondernemingsraad of de werkgever een noodzaak.