Heeft uw onderneming tenminste 10, maar minder dan 50 werknemers? Dan kunt u er voor kiezen een kleine ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging genoemd, op te richten. De personeelsvertegenwoordiging heeft in de Wet op de Ondernemingsraden, de WOR, een aantal rechten en bevoegdheden gekregen.

Ingaande 1 januari 2019 heeft de personeelsvertegenwoordiging er rechten bijgekregen ten aanzien van pensioen.

  • De personeelsvertegenwoordiging mag en kan nu verzoeken om te overleggen over het pensioen. De ondernemer is verplicht om, als de personeelsvertegenwoordiging een met redenen omkleed verzoek doet, alle gewenste inlichtingen en gegevens over het pensioen aan te leveren. Heeft de ondernemer deze gegevens of informatie op schrift? Dan moet de ondernemer deze informatie/gegevens ook op schrift aan de personeelsvertegenwoordiging overhandigen.
  • De ondernemer is verplicht de in de onderneming werkzame personen zo spoedig mogelijk te informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van een uitvoeringsovereenkomst. De informatie wordt schriftelijk verstrekt, indien de ondernemer de informatie schriftelijk beschikbaar heeft. Voor de duidelijkheid, deze plicht geldt nu voor iedere onderneming, ook de onderneming die gèèn personeelsvertegenwoordiging heeft.