Heeft u een onderneming waarin gemiddeld minstens 50 werknemers werkzaam zijn? Zo ja, dan is uw onderneming verplicht een ondernemingsraad in te stellen. De Wet op de ondernemingsraden, de WOR, bepaalt wat de rechten en bevoegdheden zijn van de ondernemingsraad.

In de WOR is bepaald dat de ondernemingsraad per 1 januari 2019 een nieuw recht krijgt.
Dat recht geldt bij iets grotere ondernemingen te weten ondernemingen met minstens 100 werknemers.
In deze ondernemingen is het vanaf nu verplicht om jaarlijks in gesprek te gaan met de ondernemingsraad over de lonen en de beloningsverschillen binnen de onderneming.