Per 1 januari 2019 is het verlof uitgebreid. Het verlof was vier weken, maar is nu maximaal zes weken geworden.

Tijdens het verlof krijgt u een uitkering. De uitkering is 100% van uw dagloon. De werkgever vraagt deze uitkering aan bij het UWV.