Vergoeding voor affectieschade = een vergoeding voor de emotionele schade die mensen oplopen als een naaste een ernstig ongeluk krijgt. Zoals het wetsvoorstel schrijft:

"Vergoeding van affectieschade kan het leed (het verdriet) van de partner van het slachtoffer, zijn kinderen en ouders niet wegnemen, maar biedt wel erkenning en genoegdoening en helpt bij de verwerking."

 

Als een medewerker van u ernstig en blijvend letsel oploopt door een ongeval waarvoor u als werkgever aansprakelijk bent, of erger, als een medewerker door een ongeval overlijdt en u bent daarvoor aansprakelijk, dan hebben de naasten van de medewerker recht op een vergoeding voor affectieschade.

Naasten van een werknemer zijn:

  • de partner
  • de kinderen 
  • de pleegkinderen
  • de ouders
  • restcategorie*: overige nauwe persoonlijke relaties

*Restcategorie: de kring van naasten zal in de praktijk duidelijkheid krijgen.

 

De vergoeding die u moet betalen is, afhankelijk van de situatie, tussen de € 12.000,- en € 20.000,- 

Let op: het ongeluk moet op of na 1 januari 2019 hebben plaats gevonden. De Wet affectieschade 2019 heeft geen terugwerkende kracht.