Sinds 1 januari 2019 kunnen pensioenuitvoerders kleine pensioenen automatisch overdragen naar een andere pensioenuitvoerder. 

Mini-pensioenaanspraken (minder dan € 2,- bruto per jaar) vervallen. Wel geldt  voor een deel van deze mini-pensioenen uitstel tot 1 juli 2019, zodat een werknemer eventueel het pensioen kan afkopen.