0
0
0
s2sdefault

 

Vergoeding voor affectieschade = een vergoeding voor de emotionele schade die mensen oplopen als een naaste een ernstig ongeluk krijgt. Zoals het wetsvoorstel schrijft:

"Vergoeding van affectieschade kan het leed (het verdriet) van de partner van het slachtoffer, zijn kinderen en ouders niet wegnemen, maar biedt wel erkenning en genoegdoening en helpt bij de verwerking."

 

Als een medewerker van u ernstig en blijvend letsel oploopt door een ongeval waarvoor u als werkgever aansprakelijk bent, of erger, als een medewerker door een ongeval overlijdt en u bent daarvoor aansprakelijk, dan hebben de naasten van de medewerker recht op een vergoeding voor affectieschade.

Naasten van een werknemer zijn:

  • de partner
  • de kinderen 
  • de pleegkinderen
  • de ouders
  • restcategorie*: overige nauwe persoonlijke relaties

*Restcategorie: de kring van naasten zal in de praktijk duidelijkheid krijgen.

 

De vergoeding die u moet betalen is, afhankelijk van de situatie, tussen de € 12.000,- en € 20.000,- 

Let op: het ongeluk moet op of na 1 januari 2019 hebben plaats gevonden. De Wet affectieschade 2019 heeft geen terugwerkende kracht.

0
0
0
s2sdefault

Jeugd-LIV

Voor wie?

Voor de werkgever die een werknemer in dienst neemt of heeft, die verzekerd is voor alle werknemersverzekeringen, op 31 december van het voorgaande kalenderjaar 18-21 jaar oud is en een gemiddeld uurloon heeft dat gelijk is aan het WML voor zijn leeftijd.  

Samenloop?

Heeft u recht op LKV èn op Jeugd-LIV? Dan ontvangt u beide tegemoetkomingen.

Hoe lang?

Voortdurend, tenzij u niet meer aan de voorwaarden voldoet.

Hoe hoog?

Maximaal € 3.286,40 jaarlijks.

U ontvangt een vast bedrag per verloond uur uiterlijk 12 september 2020 van de Belastingdienst. 

Hoe vraagt u het aan?

U hoeft het niet aan te vragen, de Belastingdienst betaalt automatisch uit.

Meer informatie?

Kijk op de site van de belastingdienst of bel even.

 

Meer subsidies en kortingen? Klik hier.

0
0
0
s2sdefault

Vanaf 1 januari 2019 gaat de 'Wet waardeoverdracht klein pensioen' in. Deze wet maakt de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen naar de nieuwe pensioenuitvoerder van de deelnemer mogelijk. Zo kunnen kleine pensioenen worden gebundeld tot een groter pensioen.

Daarnaast beperkt deze wet de mogelijkheid om kleine pensioenen af te kopen.

In 2018 was de definitie van een klein pensioen: € 474,11 bruto per jaar. 

0
0
0
s2sdefault

Sinds 1 januari 2019 kunnen pensioenuitvoerders kleine pensioenen automatisch overdragen naar een andere pensioenuitvoerder. 

Mini-pensioenaanspraken (minder dan € 2,- bruto per jaar) vervallen. Wel geldt  voor een deel van deze mini-pensioenen uitstel tot 1 juli 2019, zodat een werknemer eventueel het pensioen kan afkopen.

 

 

0
0
0
s2sdefault

Heeft uw onderneming tenminste 10, maar minder dan 50 werknemers? Dan kunt u er voor kiezen een kleine ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging genoemd, op te richten. De personeelsvertegenwoordiging heeft in de Wet op de Ondernemingsraden, de WOR, een aantal rechten en bevoegdheden gekregen.

Ingaande 1 januari 2019 heeft de personeelsvertegenwoordiging er rechten bijgekregen ten aanzien van pensioen.

  • De personeelsvertegenwoordiging mag en kan nu verzoeken om te overleggen over het pensioen. De ondernemer is verplicht om, als de personeelsvertegenwoordiging een met redenen omkleed verzoek doet, alle gewenste inlichtingen en gegevens over het pensioen aan te leveren. Heeft de ondernemer deze gegevens of informatie op schrift? Dan moet de ondernemer deze informatie/gegevens ook op schrift aan de personeelsvertegenwoordiging overhandigen.
  • De ondernemer is verplicht de in de onderneming werkzame personen zo spoedig mogelijk te informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van een uitvoeringsovereenkomst. De informatie wordt schriftelijk verstrekt, indien de ondernemer de informatie schriftelijk beschikbaar heeft. Voor de duidelijkheid, deze plicht geldt nu voor iedere onderneming, ook de onderneming die gèèn personeelsvertegenwoordiging heeft.

 

0
0
0
s2sdefault

Heeft u een onderneming waarin gemiddeld minstens 50 werknemers werkzaam zijn? Zo ja, dan is uw onderneming verplicht een ondernemingsraad in te stellen. De Wet op de ondernemingsraden, de WOR, bepaalt wat de rechten en bevoegdheden zijn van de ondernemingsraad.

In de WOR is bepaald dat de ondernemingsraad per 1 januari 2019 een nieuw recht krijgt.
Dat recht geldt bij iets grotere ondernemingen te weten ondernemingen met minstens 100 werknemers.
In deze ondernemingen is het vanaf nu verplicht om jaarlijks in gesprek te gaan met de ondernemingsraad over de lonen en de beloningsverschillen binnen de onderneming.